Policies

ISO 9001-14001-45001&30000
PL-01 (ENTEGRE) POLİTİKAMIZ;

Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;
Üst yönetim olarak;

 • Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimler kullanarak ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 • Yürülükteki Çevre/ISG yasal ve diğer şartları yerine getirmeyi
 • IMO –ILO kılavuzlarına BASEL ve HONG-KONG sözleşmesi ile AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,
 • Firmamızca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir kalite-Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,
 • Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

Çevre Yönetimi

 • Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi / korunmasını sağlamayı,
 • Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,
 • Çevre performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,
 • Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,
 • Acil   durumlar için hazır olmayı,

ISG yönetimi

 • Faaliyet alanımızdaki yaralanmaların ve sağlık durumunun önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı,
 • Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,
 • Kontrol hiyerarşisini kullanarak ISG risklerini kontrol etmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve azaltmayı,
 • ISG performansını arttırmak için yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini ,
 • ISG yönetim sistemi karar alma süreçlerinde işçilerin/temsilcilerine danışmayı ve katılımlarını sağlamayı,
 • Acil   durumlar için hazır olmayı,
 • Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

Firmamız adına taahhüt ederiz.

Kalite Yönetimi

 • Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi
 • Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,

Taahhüt ederiz.02.01.2019

Hamza BIYIK