Politikalar

PL-01 (ENTEGRE) POLİTİKAMIZ;

Faaliyetlerimizinde Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;
Üst yönetim olarak;

 • Geri dönüşümü yapılan gemilerde uygun teknikler ve yönetimle atık yönetimi yaparak  ilgili tarafların  ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 • GGD faaliyetleri ile ilgili Ulusal mevzuatlara uymayı ve uygulamayı,
 • IMO –ILO kılavuzlarına uymayı ve uygulamayı,
 • Yürülükteki ISG mevzuatına ve diğer şartlara uymayı
 • BASEL ve HONG-KONG sözleşmesine, uymayı ve uygulamayı,
 • AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği standartlarına uymayı ve uygulamayı,
 • Yönetim kurulumuzca desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen faaliyetlerimizin amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen, bir Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği yönetim Sistemini sürdürmeyi,Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı izlemeyi, aksayan hususlar ile ilgili tedbir almayı,

Çevre Yönetimi

 • Faaliyetlerimizde, çevre kirliliğini önlemeyi,
 • Çevrenin korunmasını sağlamayı,
 • Çalışanların çevre bilincini geliştirerek izlemeyi,
 • Faaliyetlerimizde, enerji tasarrufu ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,

ISG yönetimi

 • İş kazaların önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
 • Yaralanma ve sağlık bozulmasının önlenmesi ve ISG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Acil  durumlar için hazır olmayı,
 • Tüm çalışanları ile birlikte katılımcı ve değişime açık bir ortam yaratmayı,
 • Her seviyedeki çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirerek izlemeyi,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına engel olmayı.

Kalite Yönetimi

 • Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmeyi
 • Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Yönetim olarak taahhüt ederiz.02.01.2018

Hamza BIYIK Şirket Müdürü

ÇEVRE VE ISG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

 • Ersay Gemi Söküm’ün amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO vb) ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuatla yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre ederek yerine getirir. Mevzuatları takip eder, yeni yayımlanan ve değişen mevzuatları faaliyetlerinde uygulamaya alır.
 • Gemi Söküm Bölgesinde sökümü yapılan hurda gemilerin sökümünü yaparak ekonomiye hammadde olarak kazandırılmasını sağlar.
 • ISG ve Çevre ölçüm/analizlerini Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği vasıtasıyla bölgesel ve firma operasyonel ölçümlerini akredite kuruluşlar aracılığı ile yaparak değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri alır.
 • Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneği koordinesinde sağlar.
 • Sözleşmeli olduğu OSGB firmasından iş sağlığı ve Güvenliği, sağlık,Atık Yönetim konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri derneğinden hizmet alır.
 • Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği olaylarında GEMİSANDER ‘den hizmet /destek alır.
 • Firmamız, ISO 9001/2015- 14001/2015-OHSAS 18001/2007 ve ISO 30000/2009 standartları şartlarına uygun olarak, kurduğu Yönetim Sistemi’ni dokümanter etmiş ve uygulamaktadır.